Om

Fjellgrunn - et unikt studieFjellgrunn er et enestående bibelstudie der en følger strukturen Bibelen selv gir oss og begynner med skapelsen og bygger i logisk rekkefølge videre for å danne en solid forståelse av frelsen i Kristus.

 

Dette er et fantastisk redskap for deg som ønsker å gi systematisk og grundig opplæring uten å måtte tilbringe en masse tid til forberedelse. Når du har satt deg inn i hvordan leksjonene fungerer er det nok med en rask gjennomlesning av hver leksjon og du er klar til å undervise. Mange benytter dette i sin egen familie, husfelleskap, forsamlinger, bibelgrupper, o.l.


Egne powerpointpresentasjoner kan fås til Fra Skapelsen til Kristus. Den unike tidslinjen hjelper alle til å se hvordan leksjonen man studerer passer inn i den historiske sammneheng.


Erfaring fra over 60 år med misjonsarbeid verden over danner grunnlaget for denne undervisningsmetoden som revolusjonerte New Tribes Mission sin misjonstjeneste og gav resultater de aldri før hadde opplevd.

IllustrasjonerRike illustrasjoner gjør det lettere å forstå og huske hovedsannhetene. En kronologisk tidslinje hjelper deg til å ha overblikk.


Det finnes digitale illustrasjoner til alle modulene. Men for modul 1 - Fra skapelsen til Kristus - kan du også kjøpe et fysisk sett med store illustrasjoner som også inneholder en tidslinje.


Modul 1 har også tilgjengelige PowerPoint presentasjoner som kan brukes til å hjelpe de du underviser til å følge med og inneholder også alle illustrasjonene.Hvorfor Fjellgrunn?


Her er noen grunner til at du bør vurdere å benytte Fjellgrunn:

Fjellgrunn vil hjelpe deg med å...  • Bli kjent med Gud og hans hensikter ved å høre hva han sier om seg selv gjennom hele fortellingen i sitt Ord.
  • Finne ut hvordan du passer inn i hans utrolige plan og hensikt.
  • Forstå hvordan historiene i Guds Ord henger sammen og danner et helhetlig bilde av Gud og hans hensikt mennesker og vårt problem, Guds løsning på dette problemet.