Personvern

PERSONVERNERKLÆRING – FJELLGRUNN.NO


Om virksomheten

Ethnos360
Postboks 73
6059 Vigra

E-post: info@ethnos360.no

Hva slags data blir innsamlet?

Når du bruker våre nettsider, nyhetsbrev eller andre tjenester, kan det lagres anonym informasjon om hvilken enhet du bruker, hvilke saker du leser eller klikker på osv. Disse opplysningene kan ikke knyttes til deg som person.

Dersom du kommuniserer med oss på sosiale medier, får vi tilgang til den informasjonen du har valgt å dele med oss der.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til andre, og vi sletter opplysninger vi ikke har bruk for lenger. For å ivareta sikkerheten lagres personopplysninger på en trygg måte.

Norsk lov pålegger oss å rapportere inn visse opplysninger til myndighetene. Dette kan være informasjon om givere som har rett til skattefradrag. Dersom en domstol skulle kreve det vil vi også

Gaver og givertjeneste

Ethnos360 tilbyr ulike måter å gi gaver på. Hva som lagres avhenger av måten gaven er gitt på.

Ved registrering av enkeltgaver lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende takkebrev. Informasjonen kommer fra skjema på nett eller bankbilaget. Dersom giver ønsker skattefradrag for gaven og oppgir sitt fødselsnummer, så lagres dette. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, beløp og bankkontonummer.

Gaver via nettsiden

For gaver via nettsiden benytter vi betalingsportalen Stripe. Du kan lese deres personvernerklæring på denne linken: https://stripe.com/no/privacy

Dersom gaver gis med kredittkort på ethnos360.no, kan giver velge å gi anonymt eller oppgi personopplysninger. Navn og kontaktinformasjon blir lagret for at Ethnos360 skal kunne rapportere gavebeløpet til Skatteetaten, og for at vi skal kunne sende takkebrev. Ved betaling med kredittkort må givers kredittkortinformasjon oppgis i betalingsløsningen. Kredittkort-informasjonen er ikke tilgjengelig for Ethnos360.

Gaver via Vipps

Gaver gitt via vipps blir registrert som anonyme gaver. Din konto på disse løsningene er et forhold mellom deg og leverandøren av tjenesten, og det er leverandøren av tjenesten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Du kan lese vipps sin personvernerklæring her: https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern

Innrapportering til Skatteetaten

Har en giver gitt pengegave(r) på minst 500 kroner til Ethnos360 i løpet av et år, gir det rett på skattefradrag. For 2019 er maksimalt fradrag for gaver 50 000 kroner per person. Ethnos360 vil hvert år sende en oversikt til Skatteetaten over giverne som har rett på skattefradrag for foregående år. Dersom du har rett på skattefradrag, får du tilsendt en årsoppgave som viser hvilke opplysninger som er rapportert inn.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Ethnos360 følger bokføringslovens prinsipper angående lagring av gaveføringer. Vi sletter gaveføringer fem år etter at gaven er gitt. Navn og andre personopplysninger vil også bli slettet etter fem år dersom det ikke er registrert andre aktive forhold til Ethnos360 eller en har gitt samtykke til å motta informasjon.

Abonnement

Hva vi lagrer og hvorfor

Ved registrering av abonnement på Ethnos360 sitt misjonsblad lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende bladet i posten og for å kunne kontakte abonnenten.

Vi kontakter aktive abonnenter dersom det er behov for det i forbindelse med deres abonnement. Vi kontakter tidligere abonnenter dersom de aktivt har samtykket til slik kontakt.

Vi sender adressefiler til trykkeriet for å kunne distribuere bladene.

For abonnement på e-postoppdateringer benyttes tjenesten Mailchimp. Her kan du lese Mailchimp sin personvernerklæring: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Abonnement som er fakturert, lagres i fem år i henhold til bokføringsloven. Navn og andre personopplysninger vil også bli slettet etter fem år dersom det ikke er registrert andre aktive forhold til NLM eller en har gitt samtykke til å motta informasjon.

Nettsiden

Rettighetene dine

Under de oppgitte kontaktopplysningene til vår databeskyttelsesansvarlig kan du til enhver tid utøve følgende rettigheter ved skriftlig forespørsel:

  • Informasjon om lagrede data og behandling av dem,
  • korreksjon av feil personopplysninger,
  • sletting av lagrede data,
  • Begrensning av databehandling, hvis vi ikke har lov til å slette data på grunn av lovlige forpliktelser,
  • Innvendinger mot behandling av dataene dine med oss ​​og dataoverførbarhet, hvis du har samtykket i databehandlingen eller har inngått en kontrakt med oss.

Hvis du har gitt oss ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake med fremtidig virkning.

For ytterligere informasjon om personopplysninger, vennligst kontakt oss på: info@ethnos360.no

Sikkerhet

Selv om vi selv tar tiltak for å sikre databeskyttelse, ønsker vi med all tydelighet å uttrykke at overføring av data på internett (f.eks. ved e-post eller overføring av webskjemaer) har sikkerhetsgap og ikke kan beskyttes fullstendig mot tilgang fra tredjeparter. Dermed er en fullstendig beskyttelse av dataene mot tredjeparts tilgang, til tross for stor innsats, ikke mulig.

Som sikkerhetsfunksjon for webskjemaer bruker vi CAPTCHA.

Registreringsskjemaer

Noen skjemaer på denne nettsiden krever levering av kontaktinformasjon. Under ingen omstendigheter vil den betrodde informasjonen bli brukt til å utveksle, selge eller kommunisere til noen annen person. Den er kun tilgjengelig for webmaster og redigeringspersonalet.

Informasjon krypteres automatisk

Ethnos360 vil bare spore informasjon fra besøkende eller brukere av dette nettstedet hvis det hjelper med problemer med serveren eller administrasjonen av nettstedet vårt, slik at bruken og sikkerheten er garantert. Vi vil ikke koble denne informasjonen med informasjon fra andre besøkende eller brukere, og vi vil heller ikke dele denne informasjonen med andre.

Sletting eller blokkering av data

Vi tar hensyn til prinsippet om datasparsomhet. Derfor lagrer vi bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål som er nevnt her eller som fastsatt av de ulike lagringsperioder som er fastsatt ved lov. Etter opphør av respektive formål eller utløp av disse frister, blir de tilsvarende data rutinemessig blokkert og slettet i samsvar med lovbestemmelsene.

Innsamling av generell informasjon ved besøk av vår nettside

Når du åpner nettstedet vårt, registrerer en informasjonskapsel automatisk informasjon av generell karakter. Denne informasjonen (serverloggfiler) inneholder informasjon om type nettleser, operativsystemet som brukes, domenenavnet til internettleverandøren og lignende. Dette er bare informasjon som ikke tillater konklusjoner om deg som person.

Denne informasjonen er teknisk nødvendig for å kunne levere innholdet på nettsider som er forespurt av deg, og er obligatorisk når du bruker internett. De behandles spesielt for følgende formål:

Sikre en problemfri tilkobling til nettstedet, sikre en jevn bruk av nettstedet vårt, evaluering av systemets sikkerhet og stabilitet og andre administrative formål. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på vår legitime interesse for de nevnte formålene med datainnsamling. Vi bruker ikke informasjonen din til å trekke konklusjoner om deg. Mottakeren av dataene er bare den ansvarlig enheten og muligens databehandleren.

Anonym informasjon av denne typen kan bli statistisk evaluert av oss for å optimalisere nettstedet vårt og den underliggende teknologien.

Informasjonskapsler («cookies»)

Som mange andre nettsteder bruker vi også såkalte “cookies” eller informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som overføres fra en nettserver til harddisken. Dette gir oss automatisk visse data, for eksempel IP-adresse, nettleser, operativsystem og tilkobling til internett. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å starte programmer eller overføre virus til en datamaskin. Basert på informasjonen i informasjonskapsler, kan vi legge til rette for navigering og muliggjøre riktig visning av våre nettsider.

Under ingen omstendigheter vil dataene vi samler inn bli videresendt til tredjeparter eller vil det bli opprettet en lenke til personopplysninger uten ditt samtykke.

Selvfølgelig kan du også se vår hjemmeside uten informasjonskapsler. Nettlesere er vanligvis innstilt for å godta informasjonskapsler. Normalt sett kan du deaktivere bruk av informasjonskapsler til enhver tid via innstillingene til nettleseren din (se også  følgende link for installasjonen av nettleser-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Vennligst bruk hjelpefunksjonene til nettleseren din for å finne ut hvordan du endrer disse innstillingene. Vær oppmerksom på at noen funksjoner på vår nettside kanskje ikke fungerer hvis du har deaktivert bruk av informasjonskapsler.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. (fra nå av beskrevet som: Google). Google Analytics bruker såkalte “cookies” eller informasjonskapsler, dvs. tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. På grunn av aktiveringen av IP-anonymisering på disse nettstedene, vil din IP-adresse forkortes av Google på forhånd i medlemslandene i Den europeiske union eller i andre kontraherende stater i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet ditt, for å kompilere rapporter om nettstedaktivitet og å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk til nettstedoperatøren. IP-adressen levert av Google Analytics som en del av Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.

Formålet med databehandlingen er evaluering av bruken av nettstedet og samlingen av rapporter om aktiviteter på nettsiden. Basert på bruken av nettstedet og internett vil andre relaterte tjenester kunne bli etablert. Behandlingen er basert på nettoperatørens legitime interesse.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler med en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din; Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke alle funksjonene på dette nettstedet til fulle. Du kan også forhindre at data (inkl. IP-adresse) relatert til din bruk av nettsiden, og behandlingen av disse data av Google, blir generert av informasjonskapselen, ved å laste ned og installere nettleser-plug-in som er tilgjengelig på følgende link: Nettleser Plug-In for å deaktivere Google Analytics.

I tillegg eller som et alternativ til nettleser add-on, kan du hindre sporing av Google Analytics på våre sider ved å klikke på denne linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no  Dette er en opt-out informasjonskapsel installert på enheten. Dermed blir Google Analytics firhindret for dette nettstedet, og for denne nettleseren i fremtiden, så lenge informasjonskapselen er installert i nettleseren din.

Mer informasjon om bruk av brukerdata til Google Analytics, kan du se personvernreglene for Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

Kontakt

Hvis du har spørsmål av noe slag, kontakt oss via e-post eller kontaktskjema, gi oss ditt samtykke med det formål å etablere kontakt. Dette krever spesifikasjon av en gyldig e-postadresse. Dette tjener til tildeling av forespørselen og det etterfølgende svaret på det samme. Spesifikasjonen av ytterligere data er valgfritt. Informasjonen du oppgir vil bli lagret for å behandle forespørselen og for mulige oppfølgingsspørsmål. Etter at du har fullført forespørselen, vil personlige data automatisk bli slettet.

SSL-kryptering

For å beskytte sikkerheten til dataene dine under overføringen bruker vi avanserte krypteringsteknikker (for eksempel SSL) over HTTPS.

Nyheter, Informasjon

I henhold til ditt uttrykkelige samtykke, sender vi jevnlig våre nyheter eller lignende opplysninger via e-post til din angitte e-postadresse.

For mottak av meldingene er opplysninger om din e-postadresse tilstrekkelig. Når du registrerer deg for å motta våre nyheter, vil informasjonen du oppgir kun brukes til dette formålet. Abonnenter kan også bli varslet via e-post om forhold som er relevante for tjenesten eller registreringen (for eksempel endringer i nyhetstilbudet eller tekniske forhold).

For en effektiv registrering trenger vi en gyldig e-postadresse. For å bekrefte at en e-post faktisk er laget av eieren av en e-postadresse, bruker vi innstillingen “Double-opt-in “. For dette lagrer vi påmeldingen av nyhetsbrevet, sendingen av en bekreftelsespost og kvitteringen for den forespurte bekreftelsen. Ytterligere data blir ikke samlet. Dataene vil kun bli brukt til nyhetsbrevleveranse og vil ikke bli videresendt til tredjepart.

Samtykket til lagring av dine personopplysninger og deres bruk for nyhetsbrevet kan tilbakekalles når som helst. Hvert nyhetsbrev har en link til dette. I tillegg kan du formidle din forespørsel via kontaktalternativet som er angitt på slutten av denne personvernerklæringen.

Vimeo

Dette nettstedet benytter noen steder videoportalen Vimeo for integrering av videofunksjoner.

Leverandøren er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.

Hvis du besøker noen av våre nettsider utstyrt med en Vimeo-plugin, vil du bli koblet til Vimeos servere.

Dette forteller Vimeo-serveren hvilke av våre sider du har besøkt. I tillegg får Vimeo din IP-adresse.

Dette gjelder også hvis du ikke er logget inn på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. Informasjonen samlet av Vimeo overføres til Vimeo-serveren i USA.

Hvis du er logget inn på din Vimeo-konto, tillater du Vimeo å knytte din surfingadferd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av din Vimeo-konto.

For mer informasjon om hvordan du håndterer brukerdata, se Vimeos retningslinjer for personvern på https://vimeo.com/privacy.

SoundCloud

Dette nettstedet bruker delvis plug-ins fra det sosiale nettverket SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Storbritannia.). SoundCloud-pluginene kan gjenkjennes av SoundCloud-logoen på de berørte sidene.

Når du besøker våre sider, etableres en direkte forbindelse mellom din nettleser og SoundCloud-serveren etter aktivering av plugin. SoundCloud mottar informasjonen du har besøkt vår side med din IP-adresse. Hvis du klikker på “Like” eller “Share” -knappen mens du er logget på din SoundCloud-konto, kan du lenke og / eller dele innholdet på sidene våre med SoundCloud-profilen din. Dette gjør det mulig for SoundCloud å knytte din konto til våre sider.

Vi påpeker at vi som leverandør av sidene ikke er oppmerksomme på innholdet i de overførte dataene og deres bruk av SoundCloud. For mer informasjon, se Personvernerklæringen av SoundCloud på: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Hvis du ikke vil at Soundcloud skal tilknytte ditt besøk til våre sider med din SoundCloud-konto, må du logge deg ut av din SoundCloud-konto før du aktiverer innhold fra SoundCloud-plugin-modulen.

Innebygde YouTube-videoer

På noen av våre nettsider legger vi inn Youtube-videoer. Tilsvarende plugin-moduler drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøker en side med YouTube-plugin-modulen, kobles den til Youtube-servere. Youtube vil bli informert om hvilke sider du besøker. Hvis du er logget inn på din Youtube-konto, kan Youtube knytte surfingatferd til deg personlig. Dette kan forhindres ved å logge ut av din Youtube-konto på forhånd.

Hvis en Youtube-video startes, bruker leverandøren informasjonskapsler som samler inn informasjon om brukeradferd.

Alle som har deaktivert lagringen av informasjonskapsler for Google Ad-programmet, må ikke forvente slike informasjonskapsler når de ser på YouTube-videoer. Youtube lagrer også ikke-personlig bruk informasjon i andre cookies. Hvis du vil forhindre dette, må du blokkere lagringen av informasjonskapsler i nettleseren.

For mer informasjon om databeskyttelse på “Youtube”, se leverandørens personvernregler på: https://www.google.de/intl/no/policies/privacy/

Google AdWords

Vår nettside bruker Google Conversion-Tracking. Hvis du har ankommet vår nettside via en annonse sendt av Google, vil Google Adwords lagre en informasjonskapsel på datamaskinen din. Informasjonskapselen for Conversion-Tracking blir lagret når en bruker klikker på en Google-servert annonse. Disse informasjonskapslene mister gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker visse sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan ikke spores gjennom AdWords-annonsørers nettsteder. Informasjonen som samles inn ved hjelp av conversion-tracking, brukes til å generere conversion-tracking statistikk for AdWords-annonsører som har valgt conversion-tracking. Kunder blir informert om det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en conversion-tracking-tag-side. Imidlertid mottar de ikke informasjon som personlig identifiserer brukere.

Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du endre innstillingen for håndtering av informasjonskapsler (også omtalt som ‘cookies’) – for eksempel via en nettleserinnstilling der du kan deaktiverer automatisk lagring av informasjonskapsler eller stille inn nettleseren din slik at den blokkerer informasjonskapsler fra domenet “googleleadservices.com”.

Vær oppmerksom på at du ikke kan slette opt-out-informasjonskapslene så lenge du ikke vil registrere måledata. Hvis du har slettet alle informasjonskapslene dine i nettleseren, må du angi den respektive tilbakekallingsmenyen igjen.

Facebook-plugins (liker-knapp)

På våre nettsider finnes det integrerte plugins fra det sosiale nettverket Facebook, leverandør Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-pluginene kan gjenkjennes av Facebook-logoen eller “Like-Button” (“Liker”) på nettstedet vårt. En oversikt over Facebook-pluginene finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøker våre sider, oppretter facebook sine plugins en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren. Facebook mottar informasjon om at du har besøkt vår side med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook «Like-knappen» mens du er logget inn på din Facebook-konto, kan du koble innholdet på våre sider til din Facebook-profil. Som et resultat kan Facebook formidle besøket til våre sider til din brukerkonto. Vi påpeker at vi som leverandør av sidene ikke er oppmerksomme på innholdet i dataene som sendes og hvordan de blir brukt av Facebook. For mer informasjon, se Facebooks personvernregler på https://nb-no.facebook.com/privacy/explanation

Hvis du ikke ønsker at Facebook skal tilknytte ditt besøk til våre sider med Facebook-brukerkontoen din, kan du logge deg ut av din Facebook-brukerkonto.

Google Fonts API

Nettstedet benytter Google Fonts API for å hente inn fonter (skriftsnitt) tilpasset web. Dette innebærer at nettleseren din kan henvende seg til Google og at Google har mulighet til å samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside henvendelsen refereres fra). Google har imidlertid tilrettelagt for å samle inn minst mulig data på denne måte ifølge erklæringen: What does using the Google Fonts API mean for the privacy of my users, og at de data som samles inn ikke brukes av Google til andre formål enn å levere de forespurte skriftsnitt.

Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Maps API for å visuelt vise geografisk informasjon. Når du bruker Google Maps, samler Google også inn, behandler og bruker data om bruk av kartfunksjoner av besøkende. For mer informasjon om Googles databehandling, se Google Personvernerklæring (https://www.google.com/policies/privacy/). Der kan du også endre personverninnstillingene dine i personvernsenteret.

Endring av vår personvernpolicy
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen for til enhver tid å overholde de nyeste lovkravene eller å gjennomføre endringer i våre tjenester, f.eks. når vi introduserer nye tjenester. Dine påfølgende besøk vil bli underlagt den nye personvernerklæringen.


For spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, kan du alltid kontakte oss på adressen nedenfor:


Ethnos360
Postboks 73
6059 Vigra


Tel: 401 99 521


E-post: info@ethnos360.no


Internet: ethnos360.no


Sist oppdatert: Desember 2018